+2 तर्फ कक्षा ११ को रजिष्ट्रेशन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

  यस क्याम्पसमा+2 तर्फ कक्षा ११ भर्ना भएका बिद्यार्थीहरुले २०७४ भाद्र २८ गते भित्र  अनिवार्य रुपमा  रजिष्ट्रेशन फारम भरी बुझाउन हुन सुचित गरिन्छ । बिस्तृत जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनमा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध गरिन्छ ।