Scholarship

यस बबई बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत सम्पुुर्ण तह र संकाय तर्फका  बिद्यार्थीहरुकाे छात्रर्बिति काे नतिजा प्रकाशन गरीएकाे ब्यहाेरा सहर्ष जानकारी गराउदछाै । छनाैट भएका बिद्यार्थी हरुले अाफ्नाे पिहचान खुल्ने प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी का साथ लेखा शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिन्छ ।यस बबई बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत सम्पुुर्ण तह र संकाय तर्फका  बिद्यार्थीहरुकाे छात्रर्बिति काे नतिजा प्रकाशन गरीएकाे ब्यहाेरा सहर्ष जानकारी गराउदछाै । छनाैट भएका बिद्यार्थी हरुले अाफ्नाे पिहचान खुल्ने प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी का साथ लेखा शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिन्छ ।यस बबई बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत सम्पुुर्ण तह र संकाय तर्फका  बिद्यार्थीहरुकाे छात्रर्बिति काे नतिजा प्रकाशन गरीएकाे ब्यहाेरा सहर्ष जानकारी गराउदछाै । छनाैट भएका बिद्यार्थी हरुले अाफ्नाे पिहचान खुल्ने प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी का साथ लेखा शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिन्छ ।