Facilities

- बिद्यार्थीहरुलाई E-Library को ब्यबस्था 
Wi-fi Internet को ब्यबस्था 
शुद्ध चिसो र निर्मल पिउने पानीको ब्यबस्था 
छात्र बृत्तिका लागि ३०,००००० (तीस लाख) को अक्षय कोषको ब्यबस्था 
- Multimedia Projectar बाट पठन पाठन 
आन्तरिक परीक्षाको ब्यबस्था
- आफ्नै
 शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्ने ब्यबस्था 
आबश्यकता अनुसार बिशेषज्ञ कक्षाहरुको ब्यबस्था 
आबश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षाहरुको ब्यबस्था